znieczuleniePrzed operacją zwykle pacjentom podaje się środki znieczulające. Dzięki nimi można wykonać każdy rodzaj zabiegu czy operacji bez narażenie pacjenta na ból. O rodzaju znieczulenia przed zabiegiem decyduje lekarz. Mogą mieć one różne działanie i wpływ na cały nasz organizm lub tylko daną część ciała.

Jednym z rodzajów znieczulenia jest znieczulenie miejscowe. Są to środki znieczulające najczęściej podawane w formie zastrzyku, które podaje się domięśniowo. Rodzaj takiego znieczulenia stosuje się przy drobnych zbiegach takich jak wyrwanie zęba czy usuwanie wrzodu. Innym rodzajem znieczulenia jest znieczulenie regionalne, które podobnie jak znieczulenie miejscowe, nie wpływa na świadomość pacjenta i funkcjonowanie mózgu. Lek podaje się za pomocą zastrzyku, kroplówki, cewnika, w okolice, przez które przebiegają nerwy danego obszaru ciała, który ma być operowany. Taki rodzaj znieczulenia wstrzykuje się np. w kręgosłup, wówczas pacjent pozostaje całkowicie przytomny. Występuje kilka rodzajów znieczuleń regionalnych: o krótszym czasie działania to znieczulenie podpajęczynówkowe, oraz znieczulenie zewnątrzoponowe. Rodzaje takich znieczuleń wykorzystywane jest przy operacjach ginekologicznych, neurologicznych, ortopedycznych jak również w czasie porodu przez cesarskie cięcie. Kolejnym rodzajem znieczulenia jest znieczulenie ogólne – jest to całkowite pozbawienie świadomości, czyli operacja pod narkozą. Pacjent podczas takiego rodzaju znieczulenia śpi nie odczuwając bólu ani żadnych innych bodźców.